NOMINUJTE OSOBNOST NA CENU ARCHITEKT ROKU 2022

Do 22. července lze nominovat významné osobnosti do soutěže Architekt roku. Cenu získává každoročně architekt či umělec, který se v období uplynulých pěti let svým inspirativním přístupem zasloužil o architekturu v České republice, ať už vynikající architektonickou tvorbou či podporou kvalitní architektury.

Cena Architekt roku se snaží vyzdvihnout tvůrčí práci architektů a dalších odborníků, kteří se podílejí na vzniku kvalitní architektury, ale i občanskou angažovanost, a zároveň podpořit osvětu. Ocenění je určeno především praktikujícím architektům, ale nejen jim. Laureátem se může stát každý, kdo svým počínáním usiluje o příjemný veřejný prostor pro náš každodenní život. Na cenu proto mohou být nominováni iniciátoři výjimečných počinů, autoři staveb, teoretici architektury, publicisté i další osobnosti. V minulosti byli oceněni třeba umělkyně experimentující ve veřejném prostoru Kateřina Šedá, nebo popularizátoři architektury Adam Gebrian a Marcela Steinbachová.

Osobnosti nominované na Architekta roku posoudí odborná porota složená z laureátů předchozích ročníků (architekti Petr Stolín, Stanislav Fiala, Zdeněk Fránek, Petr Hájek a umělkyně Kateřina Šedá) a vybere z nich 3-5 finalistů, z nichž vzejde vítěz vyhlášený 21. září 2022 na slavnostním večeru na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Porota se snaží o komplexní hodnocení přínosu nominované osobnosti, ať již z pohledu ochrany veřejných zájmů a rozvoje společnosti, profesní a morální integrity, vlivu na vznik kvalitní stavby či veřejného prostoru a krajiny, odborné úrovně práce či použití inovativních řešení apod.

 

Podle slov architekta Zdeňka Fránka se jedná o cenu v naší zemi ojedinělou, která „svým zaměřením skvěle doplňuje mozaiku ostatních cen udělovaných za celoživotní dílo. Zatímco ostatní ocenění udělovaná státní správou či profesními organizacemi se zaměřují spíše na zhodnocení práce a staveb realizovaných v průběhu celého života, Architekt roku otevírá dlouhodobě prostor i pro aktuální výjimečné aktivity a počiny na poli architektury.“

 

Součástí soutěže Architekt roku je zvláštní cena Architekt obci, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se zásadním způsobem zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj dané obce. Soutěž Architekt obci také podporuje funkci městských architektů a má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, kterým je posilování úlohy městských a obecních architektů. Nominace na ocenění Architekt obci 2022 posoudí odborná porota (Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Jan Kasl, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Aleš Burian, držitel ocenění Architekt obci 2021, Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec, a dále zástupce ABF, a. s.). Slavnostní ceremoniál s předáním ocenění vítězi soutěže Architekt obci 2022 proběhne rovněž 13. září 2022 v CAMPu.

 

SLOŽENÍ ODBORNÉ POROTY - ARCHITEKT ROKU 2022

 Petr Stolín

Vystudoval gymnázium, po stranicky vynuceném nástupu na učňovský obor zedník se mu podařilo přestoupit a absolvovat střední průmyslovou školu v Liberci a pak v Brně, kde následně v letech 1978–1983 vystudoval Fakultu architektury na VUT. Vrátil se znovu do Liberce, kde získal pozici ve Stavoprojektu Liberec a také v SIALu pod Karlem Hubáčkem. Roku 1993 si založil vlastní architektonickou praxi a od roku 2008 začal spolupracovat s Alenou Mičekovou pod svou ustálenou značkou PETR STOLÍN ARCHITEKT. Společně se také věnují vedení ateliéru konceptuálního analogového modelování na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde Petr Stolín vede i Katedru architektury.

 

Stanislav Fiala

 Vystudoval Fakultu architektury ČVUT a Školu architektury na AVU v Praze. V devadesátých letech byl společníkem známého D.A. Studia, později ateliéru D3A, od roku 2009 je jednatelem společnosti Fiala+Nemec. Mnoho z jeho realizací získalo ocenění nejen u nás, ale také v zahraničí. V roce 2000 se dostal s administrativní budovou MUZO v pražských Strašnicích mezi finalisty prestižní evropské ceny za současnou architekturu Mies van der Rohe Award. Z nejvýznamnějších realizací z posledních let můžeme jmenovat Palác Špork v Praze, Palác DRN na Národní třídě v Praze, Golfklub Čertovo břemeno v Alenině Lhotě, výrazné jsou také jeho stavby pro společnost SIPRAL – továrna, sídlo a vzorkovna.

 

 Zdeněk Fránek

Bývalý děkan Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci (2012-2018) vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, poté působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační, výstavní a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří Zámek ve Velkých Opatovicích (2007), Kostel církve bratrské v Litomyšli (2010), Kostel církve bratrské v Praze (2010), Energetická ústředna No. 6 Ostrava-Vítkovice (2012), CCC - Czech China Contemporary Galerie Peking (2013), Rodinný dům v Chorvatsku (2014), Výzkumné centrum Liko-Noe a hala Liko-Vo ve Slavkově u Brna (2015-2019) atd.

 

Petr Hájek

Absolvoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze a Školu architektury na AVU v Praze. V roce 1998 založil společně s Tomášem Hradečným a Janem Šépkou architektonickou kancelář HŠH architekti a v roce 2009 vlastní architektonickou kancelář Petr Hájek ARCHITEKTI. Od roku 2004 působí jako pedagog na FA ČVUT, kde byl jmenován docentem (2010) a profesorem (2017). Založil a předsedou představenstva nadačního fondu na podporu umění a talentu Art-Now a zakladatelem Laboratoře Experimentální Architektury (LEA). Je autorem publikací Anastomosis, Diagramy 03 aj. Spisovatele Miloše Urbana inspiroval k napsání románu Urbo Kune (2015), který se odehrává v utopickém městě navrženém studenty jeho ateliéru na FA ČVUT.

 

Kateřina Šedá

V roce 2005 absolvovala AVU v Praze. Česká výtvarnice, jejíž práce má blízko k sociální architektuře, je autorkou mnoha sociálně koncipovaných projektů, které realizovala v České republice i v zahraničí. Autorka projektu na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách. K vytvoření samostatného projektu ji pozvali např. IHME v Helsinkách, SFMOMA v San Francisku či Tate Modern v Londýně. Její práce obdržela řadu ocenění, např. Cenu Jindřicha Chalupeckého, Magnesii Literu za publicistiku, titul Nejkrásnější české knihy roku a zahraničních cen např. Contemporary Art Society Award, Fluxus Award apod. Uspořádala desítky výstav, přednášek a vydala přes třicet publikací, v nichž detailně mapuje jednotlivé projekty.

 

ARCHITEKT ROKU – LAUREÁTI

2021 Petr Stolín (za neokázalé, skromné, levné, a přitom nevídaně působivě uspořádané objekty)

/ Kateřina Bečková (za neúnavnou práci v oblasti obrany historických hodnot architektury)

/ Architekt obci 2021 Aleš Burian (za dlouhodobou profesionální práci pro rozvoj města Havlíčkova Brodu)

 

2020 Zdeněk Fránek (za všestranný, inspirativní a v poslední době také ekologický přístup)

/ Čestné uznání 4AM / Fórum pro architekturu a média (za neutuchající zájem a nasazení při pořádání různorodých akcí)

/ Architekt obci 2020 Jaromír Kročák (za mnohaletou profesionální práci architekta a podporu kvalitní architektury v regionu)

2019 Stanislav Fiala (za Palác DRN a Palác Špork)

/ Čestné uznání Jana Kostelecká (za dlouhodobou podporu a propagaci architektury)

/ Architekt obci 2019 Milan Košař (za práci městského architekta Vysokého Mýta, Poděbrad a Ústí nad Orlicí)

2018 Petr Hájek (za rozšíření Centra současného umění DOX+)

/ Čestné uznání Dagmar Vernerová (za ročenku Česká architektura)

2017 Kateřina Šedá (za podporu sociálních vazeb ovlivněných architekturou)

/ Čestné uznání Martin Kupka (za rozvoj obce Líbeznice)

2016 Marcela Steinbachová (za propagaci architektury)

/ Čestné uznání Michal Škoda (za kurátorskou činnost v Domě umění České Budějovice)

/ Architekt obci Zdeňka Vydrová (za práci městské architektky Litomyšle a Tišnova)

2015 Adam Gebrian (architekt, za popularizaci architektury)

/ Čestné uznání Petr Volf (za publicistiku)

2014 Josef Pleskot (architekt, za Svět techniky v Ostravě)

2013 Antonín Novák (architekt, za Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži)

 

ZASÍLÁNÍ NOMINACÍ

Termín uzávěrky přihlášek Architekt roku 2022: 22. července 2022

Termín uzávěrky přihlášek Architekt obci 2022: 22. července 2022

Pravidla nominací viz https://architektroku.cz/ www.architektobci.cz

 

INFO

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Architekt roku 2022 a Architekt obci 2022: 21. 9. 2022 na slavnostním večeru na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech

Vypisovatel soutěže Architekt roku: ABF, a. s., pořadatel stavebního veletrhu FOR ARCH

Vypisovatelé soutěže Architekt obci: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, časopis Moderní obec (hlavní mediální partner) a ABF, a. s., ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR

Hlavní partner: Veletrh FOR ARCH

 

Partneři: Hl. m. Praha, IPR Praha, SMO ČR, FOR ARCH (hlavní partneři), INTRO (hlavní mediální partner), ARCHITECT+, Moderní obec, ERA21, TV Architect, archiweb.cz, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, EARCH.cz, PROPAMÁTKY, PRO města a obce, archSPACE (mediální partneři)

 

KONTAKT

Mgr. Iveta Zajíčková, tel.: 739 003 161, e-mail: zajickova@abf.cz